«Πράσινη Καινοτομία στο τελικό παραγόμενο προϊόν -Παραδοσιακές φορεσιές του ΛΕΘ και το οικολογικό τους αποτύπωμα»

 

Έκδοση βιβλίου με τίτλο :«Πράσινη Καινοτομία στο τελικό παραγόμενο προϊόν –Παραδοσιακές φορεσιές του ΛΕΘ και το οικολογικό τους αποτύπωμα» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Οργάνωση και επιχορήγηση δράσεων προώθησης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας μέσω καινοτόμων δράσεων στη Μακεδονία και Θράκη» του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης)