Το πρώτο Δ.Σ.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καίτη Καλλιδοπούλου
  • Ευανθία Παπούζη
  • Νίκη Καρνασιώτου
  • Ισμήνη Καββάδα
  • Χρυσάνθη Οικονομίδου
  • Ρούλα Παπαδημητρίου
  • Μελπομένη Ζάχου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ Αλεξάνδρα Βιαγκίνη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Ελένη Κομητοπούλου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθηνά Παλαμήδου
ΤΑΜΙΑΣ Κατίνα Σκαπέρδα
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλεξάνδρα Παραφεντίδου
ΚΟΣΜΗΤΩΡ Ισμήνη Σακελλαροπούλου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Βικτωρία Γαροφάλλου