Στο Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι παρακάτω εφορίες :