Οι διατελέσαντες Πρόεδροι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1939 – 1945 Καίτη Καλλιδοπούλου
1945 – 1947 Νίνα Μαλούτα
1947 – 1951 Γαλάτεια Τζηρίδου
1951 – 1959 Μαρία Βουγιούκα
1959 – 1972 Κατίνα Μαυρομμάτη
1972 – 1975 Νίτσα Οικονομοπούλου
1975 – 1989 Ελένη Μαγιάκου
1989 – 1995 Μίνα Πολυχρονάκου
1995 – 1998 Ζωή Σπυροπούλου
1998 – 2002 Αλίκη Διαμάντη
2002 – 2005 Έθελ Παπαγεωργίου
2005 – 2009 Ζωή Σπυροπούλου
2009 – 2017 Αικατερίνη Τσιότρα
2017 – 2022 Ευανθία Στεργιάδου