Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γλυκερία(Νέλλη) Μελίδου-Κεφαλά

Μαρία Γαλάνη

Ευαγγελία Δελφινοπούλου

Ελένη Ευαγγελοπούλου

ΕυφροσύνηΖαχαρία

Σύλβα Μούτσογλου

Ευγενία Πανταζή

Μάγδα Τζιόμαλου

Χατζούλη Γλυκερία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ Γλύκα Τοσουνίδου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ Βιβή Κωνσταντινίδου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λιάνα Γεωργουλάκη -Γεροθανάση
ΤΑΜΙΑΣ Αργυρώ-Ηρώ Τσιτσίνια –  Πασκώνη
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δέσποινα Κάρρα – Φωτιάδου
ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ Δέσποινα Καποδίστρια