Παραδοσιακών χορών

Στο Λ.Ε.Θ. διδάσκονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα τμήματα που λειτουργούν είναι:

  • Τμήμα Παιδικό
  • Τμήμα Εφηβικό
  • Τμήμα Ενηλίκων
  • Τμήμα Ομάδας Παραστάσεων

Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο σε διαφορετικά σημεία της πόλης για να εξυπηρετούνται οι χορευτές.

Εκτός πόλης λειτουργεί  το περιφερειακό τμήμα Πανοράματος του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης

Οι δάσκαλοι που διδάσκουν είναι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα παραδοσιακών χορών και οι περισσότεροι είναι πρώην χορευτές του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης.

Διδάσκουν: Γιώργος Σοφιανίδης, Αστέριος Σταμπουλής

Υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος των χορευτικών τμημάτων κ. Γιώργος Σοφιανίδης

 

Η έναρξη μαθημάτων γίνεται την 1η Οκτωβρίου και η λήξη την 31η Μαΐου.

 

Πρόγραμμα Χορευτικών Τμημάτων