Εμφανίσεις στο Εξωτερικό

Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης από το 1967 που έγινε και η πρώτη του έξοδος στο εξωτερικό σχεδόν κάθε χρόνο συμμετάσχει σε festival σε διάφορες χώρες.

Έχει επισκεφτεί την Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία.

Η παρουσίαση της Λαϊκής μας Παράδοσης και του Πολιτισμού μας μέσω των χορευτικών τμημάτων ενθουσιάζει όλους και ιδίως τους ομογενείς μας που ενθουσιάζονται από τους χορούς μας και από τη λεβεντιά των παιδιών μας.