Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες!
Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο τιμάει αυτή τη σημαντική ημέρα συμμετέχοντας στις παρελάσεις.
Φέτος μένουμε_σπίτι και θα «παρελάσουν» φωτογραφίες από παλαιότερα έτη.