Εφορία Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έφορος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Αιμοδοσίας: Μάχη Σαρίδου
Συνέφορος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Αιμοδοσίας: Μαρίζα Πανούση