Εφορία Ιστορικού Αρχείου & Βιβλιοθήκης

Έφορος Ιστορικού Αρχείου και Βιβλιοθήκης: Αριστέα Βουγιούκα
Συνέφοροι Ιστορικού Αρχείου και Βιβλιοθήκης: Ευανθία Στεργιάδου,
Μαρία Τσιουτάνη, Γλυκερία Χατζούλη