Η Εφορία του Φιλολογικού Τμήματος ευαισθητοποιείται σε θέματα κοινωνικά και πολιτιστικά.

Διοργανώνει διαλέξεις, παρουσιάσεις προσώπων που το συγγραφικό τους έργο και οι δραστηριότητές τους έχουν σχέση με την παράδοση, επισκέψεις σε Αρχαιολογικούς και Βυζαντινούς χώρους.

Επίσης διοργανώνει φιλολογικούς διαγωνισμούς για την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.

 Έφορος Γλυκερία Χατζούλη

Συνέφορος: Μαρία Τσιουτάνη