Συμμετοχή ΛΕΘ σε συνέδριο Φαρμακευτικής Χημείας στο ΑΠΘ

Την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023 οι χορευτές της ομάδας παραστάσεων παρουσίασαν χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας στην «12η συνάντηση Paul Ehrlich Φαρμακευτικής Χημείας» που οργανώθηκε στο ΑΠΘ