Παρασκευή 26 Μαΐου 2023_Συμμετοχή στις εκδηλώσεις συνεργασίας του ΑΠΘ με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια

 

 

Συμμετοχή χορευτικής ομάδας του ΛΕΘ στις εκδηλώσεις συνεργασίας του ΑΠΘ με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023