Ετήσια Γενική Συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του επί της οδού Τσιμισκή 128 Θεσσαλονίκη 54 621, 1ος όροφος διαμερίσματος με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση πεπραγμένων 2022

2. Απολογισμός Εσόδων –Εξόδων 2022

3. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση Πεπραγμένων και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η καλούμενη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 την ίδια ώρα (18:00) στην αίθουσα του επί της οδού Τσιμισκή 128 Θεσσαλονίκη 54 621, 1ος όροφος διαμερίσματος με όσα μέλη είναι παρόντα.