«Στον Κύκλο του Χρόνου. Ενδυμασίες του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης»

Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης εξέδωσε πρόσφατα , με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2021 το βιβλίο «Στον Κύκλο του Χρόνου. Ενδυμασίες του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης»
Στο βιβλίο, μετά από μία σύντομη εισαγωγή, όπου παρατίθενται οι κατηγορίες ενδυμάτων που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Λυκείου (αυθεντικές ενδυμασίες και μεμονωμένα αυθεντικά ενδύματα, καλά αντίγραφα κλπ) και γίνεται σύντομη μνεία της χρήσης τους στη διάρκεια του χρόνου και της διατήρησής τους, παρουσιάζονται διεξοδικά δεκαπέντε ενδυμασίες του Λυκείου, κυρίως από τη Μακεδονία και τη Θράκη αλλά και από άλλες περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Ρωμυλία, η Σκόπελος, η Κέρκυρα . Ακολουθεί ενδεικτική βιβλιογραφία.

Η έκδοση εμπλουτίζεται με φωτογραφίες που αποτυπώνουν την παρουσία των ενδυμασιών του Λυκείου σε διάφορες εκδηλώσεις από μέλη όλων των τμημάτων (παιδικών, εφηβικών, φοιτητικών και ενηλίκων )που λειτουργούν στη μακρά διάρκεια (από το 1939) της παρουσίας του Λυκείου στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης.

Το βιβλίο έγραψε και επιμελήθηκε η κ. Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά και εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ