Τον τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΩ»  φέρει το λογότυπο του Εργαστηρίου Ιματιοθήκης του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, δημιουργία της κ. Μαρίας Κεχρή.