Με τη σύμφωνο γνώμη του Δ.Σ. έπειτα από την έκδοση της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4206/Β/12.09.2021) αρχίζουν από 12.10.2021 οι εγγραφές για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που ορίζει ο νόμος για τον covid-19.

Οι χορευτές που επιθυμούν να μετέχουν στα τμήματα (Παιδικά -Εφηβικά -Φοιτητικά -Ενηλίκων) μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους καθημερινά στη γραμματεία του ΛΕΘ 12:00-14:00, Τσιμισκή 128, 1ος όροφος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας :2310 277437 2310277431

θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση του προγράμματος μαθημάτων.