Αναστολή λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων λόγω περιοριστικών μέτρων(COVID-19)

Αγαπητοί χορευτές και χορεύτριες

Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων στο νομό Θεσσαλονίκης αναστέλλονται τα μαθήματα  του ΛΕΘ τις ακόλουθες ημέρες στις αίθουσες:

Δευτέρα: Αλεξάνδειο Μέλαθρο

Τρίτη: Τσιμισκή 128

Τετάρτη Σαμανίδου 16, Πανόραμα

Τρίτη Πέμπτη , Παρασκευή  Βούλγαρη 16Α

μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων, οπότε θα επαναληφθούν τα μαθήματα στις αντίστοιχες ημέρες και αίθουσες

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ.